Jag svarar på frågor om hur mycket man behöver spara, hur mycket jag spenderar, och hur jag tänker […]
Är du ny till FIRE och osäker på var du ska börja? Med denna guide får du hjälp […]
När man talar om FIRE och att gå i pension tidigt är en av förutsättningarna att man kan […]
Är du ny till FIRE och osäker på var du ska börja? Med denna guide får du hjälp […]
Är du ny till FIRE och osäker på var du ska börja? Med denna guide får du hjälp […]
Jag sparar egentligen inte till ett definitivt mål, målet är ändå relativt diffust. Jag vill inte vara beroende […]
FIRE kan kännas som ett stort steg för den som inte vet var man ska börja. I denna […]
Varför FIRE Sverige? Under hösten 2017 åt jag ofta lunch med en kollega som var några år äldre […]
Scroll Up