Integritetspolicy

Inledning

FIRESverige är en blogg och hemsida som ägs, drivs och förvaltas av två pseudonyma bloggare med säte i Stockholm. Du finner mer information om oss här.

Hemsidan värnar om din integritet och är alltid mån om att följa gällande dataskyddsregelverk. Var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör dem som person.

I denna policy redogör vi för vilka kategorier av personuppgifter som vi behandlar, för vilket ändamål be behandlas och på vilken laglig grund detta sker. Även information rörande vilka som har tillgång och behandlar personuppgifterna, vilka principer som gäller för  att spara personuppgifterna, vilka tredje part som vi delar personuppgifterna med samt dina rättigheter.

Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är sådana uppgifter som kan användas för att identifiera dig som person, direkt eller indirekt. Exempel på personuppgifter är namn, kontaktuppgifter, lokaliseringsuppgifter eller faktorer som är specifika för en persons fysiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. Uppgifter som enskilt inte når upp till kraven kan tillsammans ändå utgöra personuppgifter.

Personuppgifter som du lämnar till oss:
När du lämnar kommentarer på webbsidan kan du komma att lämna information om dig till oss. Dessa personuppgifter är exempelvis uppgifter om namn, e-post, eller telefonnummer. Vi behandlar endast dina personuppgifter i det syfte som har angetts i det samtycke du lämnar i samband med att du sänder in din kommentar.

Som princip rekommenderar vi att du inte lämnar så kallade känsliga personuppgifter till oss, exempelvis personnummer, etnisk bakgrund, sexuell läggning, politisk åskådning, religiös övertygelse eller facktillhörighet. Om du välja att ändå lämna sådana uppgifter, kommer vi endast att behandla dessa uppgifter restriktivt och i enlighet med ditt uttryckliga samtycke.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter

Uppgifter från kommentarerna
Vi behandlar de personuppgifter du sänder in via kommentarsfältet för att kunna visa upp din kommentar på sidan.Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är ditt samtycke, något du lämnar då du sänder in en kommentar på hemsidan. Skulle du välja att inte lämna ditt samtycke till denna behandling har vi inte sparat dina uppgifter och kan därmed inte publicera din kommentar.

Vem får tillgång till dina uppgifter?

De uppgifter som frivilligt skickas in via kommentarsfältet publiceras offentligt på hemsidan. Inga andra personuppgifter hanteras.

Hur länge sparas dina uppgifter?

För att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig så kommer FIRE Sverige att spara dina personuppgifter till dess att du begär att kommentaren raderas.

Dina rättigheter

Som besökare på sidan har du vissa rättigheter då det gäller behandlingen av dina personuppgifter. Vill du utöva dessa rättigheter eller har frågor kring detta, vänligen kontakta oss på e-post.

Återkalla samtycke
Du har rätt att återkalla ditt samtycke du lämnat för behandling av personuppgifter. Detta påverkar dock inte lagligheten av den behandling som ägde rum innan ditt samtycke har återkallats.

Rätt till tillgång
Du har både rätt att få bekräftelse om dina personuppgifter behandlas och att få information hur dina personuppgifter i så fall behandlas. Du har även rätt att få en kopia på de personuppgifter som är under behandling.

Rätt till rättelse
Du har rätt att få felaktiga personuppgifter korrigerad. Du har också rätt att komplettera ofullständiga uppgifter genom att tillhandahålla ytterligare kompletterande information.

Rätt till radering:
Du har under vissa förutsättningar rätt till att begära radering av dina personuppgifter. Exempelvis gäller detta när:

  • Uppgifterna inte längre behövs för det ändamål de behandlats för
  • Du återkallar ditt samtycke
  • Personuppgifterna behandlats utan laglig grund

FIRE Sverige kommer att radera dina personuppgifter på din begäran, såvitt det inte föreligger någon skyldighet för FIRE Sverige att spara dina personuppgifter i enlighet med gällande lag, förordning och myndighetsbeslut.

Rätt till begränsning av behandling:
Du har under vissa förutsättningar rätten att begära en begränsning av FIRE Sveriges behandling av dina personuppgifter. Detta gäller bland annat om du bestrider uppgifternas korrekthet.

Rätt till dataportabilitet:
Du har under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter du lämnat till oss och som rör dig. Personuppgifterna ska i sådana fall tillhandahållas i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Cookies och liknande

Vi använder cookies, web beacons och liknande tekniker (gemensamt kallade ”cookies”) för att förbättra din upplevelse hos oss. Vi använder cookies på vår hemsida och i våra webtjänster. Här förklarar vi hur vi använder cookies och vilka val du kan göra gällande våra cookies.

Tredjepartscookies
Tredjepartsleverantörer, exempelvis Google, använder cookies för att visa reklam baserat på en användares tidigare besök till webbplatsen. Googles cookies gör också att Google kan visa reklam baserat på användarens historik på andra webbplatser än FIRE Sverige.

Genom att gå till Googles inställningar för cookies kan användare stänga av personligt anpassad reklamvisning. Observera att detta inte kommer att stänga av Googles visning av reklam, utan endast den personliga anpassningen av innehållet i reklamen.

Kontroll av användande av cookies

Din webbläsare eller enhet tillåter dig oftast att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att justerar inställningarna för cookies. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera förstapartscookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare.

Tänk på att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies.

[cookie_settings margin=”5px 20px 5px 20px]

Klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss på sätt som framgår nedan. Du också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten.

Hur du kontaktar oss

Om du har du frågor rörande vår hantering av dina personuppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter kopplade till hanteringen av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss på de kontaktuppgifter som angivits ovan.

Ändringar i integritetspolicy

FIRE Sverige förbehåller sig rätten att göra ändringar i de villkor som anges i vår policy ovan. Den senaste och gällande integritetspolicyn läggs alltid ut på hemsidan.

Få de senaste nyheterna

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få uppdateringar om nya inlägg