Ordlista

Här är en sida där vi förklarar vissa av orden som vi använder. Ibland kan det bli väldigt mycket finanstermer när man pratar om FIRE och privatekonomi, och det är vi medvetna om.

Saknar du något begrepp? Använd kommentarsfältet längst ned så lägger vi till ditt förslag i listan!

4%-regeln

4%-regeln när det kommer till FIRE syftar till ett av resultaten från den kända Trinity-studien. Tumregeln säger förenklat att man kan ta ut 4% av sitt investerade kapital varje år utan att pengarna någonsin ska ta slut.

Läs mer om 4%-regeln här.

Inflation & konsumentprisindex (KPI)

Inflation syftar till den nivå som penningmängden i samhället ökar. Resultatet av inflation är att varor blir dyrare då pengar tappar relativt värde till varorna. Inflation mäts genom något som kallas ”konsumentprisindex” (KPI), vilket du kan läsa mer om här.

Exempel: Vad kostade en bil eller lägenhet för 30 år sedan jämfört med idag? Skillnaden i pris över tid är till stor del driven av inflation.

Investeringssparkonto (ISK)

En typ av bankkonto där man placerar värdepapper och andra investeringar (aktier, fonder, osv). Skattemässigt fördelaktigt tillsammans med Kapitalförsäkring.

Kapitalförsäkring (KF)

Kan ses som en typ av bankkonto där man placerar värdepapper och andra investeringar (aktier, fonder, osv). Tekniskt sett är KF en försäkringsprodukt som gör det skattemässigt fördelaktigt att äga utländska värdepapper (t.ex. amerikanska aktier). Även generellt skattemässigt fördelaktigt över vanlig depå tillsammans med ISK.

Ombalansering av portföljen

Har man en fördelning i sin portfölj mellan olika tillgångar (exempel 50% global aktiefond, 30% räntefond, osv) kan man balansera om portföljen. Genom att sälja det tillgångsslaget som gått upp mest och köpa det som gått ned mest, för att komma tillbaka till sin ursprungliga fördelning, kallas ombalansering. Detta kan göras med olika intervall.

Ombalansering låter dig systematiskt sälja det som är tillfälligt dyrt och istället köpa det som är billigt, vilket enligt många studier visat sig fördelaktigt.

Realiserad vinst/förlust

Att realisera vinst eller förlust vid aktie- och fondhandel, innebär att ta hem vinst eller förlust som tidigare varit orealiserad. Har du en aktie du köpt för 100 kronor som nu är värd 120 kronor har du 20 kronor orealiserad vinst. Säljer du aktien realiseras vinsten.

Man brukar säga att en vinst aldrig är en vinst förrän den är realiserad, eftersom värdet på aktier och fonder förändras och en orealiserad vinst lätt kan bli till en orealiserad förlust.

Sekvensrisk

Översatt från ”Sequence of returns risk” (engelska). Sekvensrisk syftar till risken att man förlorar stora delar av sitt investerade kapital tidigt i förtidspensionen, på grund av börsens slumpmässiga upp- och nedgångar.

Valutarisk

Valutarisk syftar till den risk som introduceras när du handlar börshandlade produkter (aktier, fonder, mm) i en annan valuta än SEK. Om fonden du köpt i amerikanska dollar går upp 10% samtidigt som amerikanska dollarn går ned 20% mot svenska kronan kommer du inte att få den avkastningen som produkten haft när du säljer (10%), utan avkastningen efter valutarisken är justerad för kommer i exemplet vara -12% (1,10*0,80-1 = -0,12).

Volatilitet

Volatilitet beskriver de svängningar (förändringar i värde) som en portfölj genomgår. Används ofta synonymt med ”risk”.

Exempel: En portfölj går under ett år upp 10%, sedan ned -15%, och sedan upp 20% och avsluta året på +12,2%. Avkastningen för året blir 12,2% men volatiliteten har varit betydligt högre. Skillnaden på högsta och lägsta punkten för året är nämligen 19 procentenheter (lägsta punkten -6,5%, högsta punkten +12,2%).

Få de senaste nyheterna

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få uppdateringar om nya inlägg